Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Další odborné činnosti v požární ochraně

Další odborné činnosti v požární ochraně

Zajišťování povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákon o požární ochraně a jeho prováděcími vyhláškami, v rozsahu dle jednotlivých stupňů požárního nebezpečí (PN):

  • zpracování komplexní dokumentace požární ochrany (provozovny firem a podnikatelů, bytové domy, sídla organizací atp.)
  • provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně
  • stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností
  • kontrola dodržování předpisů o požární ochraně (tzv. preventivní požární prohlídky)
  • a mnoho dalších důležitých povinností, dokumentů a grafických plánů.

Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení:

  • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře)
  • zařízení pro požární signalizaci (autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), 
  • zařízení pro únik osob při požáru (požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení a značky vydávající světelné signály, funkční vybavení dveří),
  • zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požární přepážky a ucpávky),
  • zdroje vody určené k hašení požárů (požární nádrže).