Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Opravy hasicích přístrojů

Údržba (opravy) hasicích přístrojů

  • Rozsah prací plně pokrývá úkony stanovené platnou legislativou (vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN ISO 11602-2).
  • Při údržbě (opravách) hasících přístrojů garantujeme převzetí i vrácení totožných hasicích přístrojů a to na základě naší počítačové evidence jedinečných výrobních čísel převzatých hasících přístrojů v celém procesu realizace zakázky. Toto opatření výrazně posiluje loajalitu naší firmy vůči zákazníkovi, který není poškozován (zvýhodňován) na úkor jiného zákazníka.
  • Termín provedení údržby (oprav) HP se pohybuje od převzetí po zpětné dodání HP na místo jejich původního rozmístění v relaci od min. 10 - do maximálně 14 kalendářních dnů.
  • Při splnění povinnosti stanovené čl. 4.1.4, normy ČSN ISO 11602-2 vycházíme majitelům HP vstříc tím, že po dobu údržby (opravy) jejich HP nabízíme zapůjčení našich HP s platnou kontrolou provozuschopnosti i periodickou zkouškou do doby vrácení jejich HP.   
  • Na veškeré činnosti vlastníme platná oprávnění / osvědčení, viz níže.