Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Servis a kontroly požárních vodovodů

Kontroly a servis zařízení pro zásobování požární vodou (ZpZPV)

  • Jedná se především o kontroly provozuschopnosti vnitřních požárních vodovodů včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněného požárního potrubí a vnějších požárních vodovodů včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů.
  • Rozsah prací kontrol provozuschopnosti ZpZPV plně pokrývá úkony stanovené platnou legislativou (vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN 73 0873) 
  • Tak jako u kontrol provozuschopnosti HP tak i u kontrol provozuschopnosti ZpZPV veškeré údaje o kontrolovaných zařízení evidujeme, ukládáme i archivujeme ve vlastním jedinečném programu počítačové evidence "KONTROLY ZpZPV". Všechny programy jsou systémově propojené a program "Kontroly HP" poskytuje podklady pro plánování společných prací HP i ZpZPV kontrolorům (revizním technikům) na jednotlivé měsíce. Tím je zajištěn trvalý přehled a dodržování termínů pravidelných kontrol HP.
  • Díky trvalému přehledu objemu prací je možné na požadavky nových zákazníků reagovat operativně, v co možná nejkratším čase (většinou do 24 hod) od obdržení požadavku.
  • Na veškeré činnosti vlastní naši kontroloři platná oprávnění, která jsou vždy součástí protokolů o kontrole provozuschopnosti ZpZPV včetně osvědčení protokolu osobou s odbornou způsobilostí v PO.