Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Kontroly hasicích přístrojů

Kontroly hasicích přístrojů (HP)

  • Rozsah prací kontrol provozuschopnosti HP plně pokrývá úkony stanovené platnou legislativou (vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN ISO 11602-2).
  • Veškeré údaje o kontrolovaných HP evidujeme, ukládáme i archivujeme ve vlastním jedinečném programu počítačové evidence "KONTROLY HP", který díky propojení s ostatními programy (kontroly zařízení pro zásobování požární vodou - ZpZPV) poskytuje podklady pro plánování společných prací HP i ZpZPV kontrolorům (revizním technikům) na jednotlivé měsíce. Tím je zajištěn trvalý přehled a dodržování termínů všech pravidelných kontrol.
  • Díky trvalému přehledu objemu prací je možné na požadavky nových zákazníků reagovat operativně, v co možná nejkratším čase (většinou do 24 hod) od obdržení požadavku.
  • Na veškeré činnosti vlastní naši kontroloři platná oprávnění, která jsou vždy součástí protokolů o kontrole provozuschopnosti HP.